Nablussen De Buitenwacht

Uniek gratis online klantenplatform

Voor meer bedrijfscontinuïteit

Het enorm stijgend aantal zeer grote branden is een reden tot zorg. In de eerste plaats voor u, immers de continuïteit van uw bedrijf is mogelijk in het geding. Assurtief maakt door samen te werken meer continuïteit en een eerlijke premie mogelijk.

Kleine kans zorgt voor onderschatting

Ondanks de stijging van het aantal, is de kans op brand gelukkig nog steeds relatief klein. De gevolgen worden vaak onderschat, omdat ze létterlijk bijna niet zijn voor te stellen. Juist daardoor is het bewustzijn niet altijd optimaal. Ook bij ondernemers in uw directe omgeving, lees de 'Drie brandende vragen over uw buurman'.

Dé oplossing

De sleutel is samenwerken door aanmelding op het platform, zónder kosten. Kies voor de strategische methode van Assurtief om het bewustzijn en de continuïteit te vergroten.

'Assurtief In Beeld' laat u in 2 minuten zien hoe dat kan. Minder schade, minder premie. Assurtief maakt het mogelijk.

Voorkomen vaak verrassend eenvoudig

Risicobewustzijn

Veel branden zijn eenvoudig te voorkomen, mits men zich bewust is van het risico. De mens speelt in het totaal van preventieve maatregelen een cruciale rol. Door uw aanmelding zet u brandpreventie in uw omgeving op de kaart.

Preventie, zo sterk als de zwakste schakel

Wie doen er mee en wie dus niet? U kunt het zien op het platform. U krijgt daarmee een beter beeld van het risico in uw directe omgeving. Belangrijk, zeker als er meerdere bedrijven in hetzelfde gebouw gevestigd zijn. Die informatie komt beschikbaar zodra er voldoende bedrijven meedoen, stel daarom úw aanmelding niet uit. De pijlers van Assurtief zijn eenvoud en vertrouwen. Dat betekent dat meedoen snel en direct is geregeld.

U blijft bij uw eigen adviseur

Die blijft de adviesrol vervullen zoals u dat gewend bent. U hoeft ook niet van verzekeraar te veranderen.

Informeer uw adviseur of verzekeraar, zie voorbeeldbrief.


"Everything should be made as simple as possible, but not simpler" (Albert Einstein)

Assurtief biedt voor álle betrokkenen uitsluitend voordeel, simpel, maar niet té simpel!


Assurtief staat voor

Assurtief staat voor

Zelfbewust de regie nemen.

Lees er meer over

Assurtiefmethode

Assurtief methode

Wie kent uw bedrijf het best?

Lees meer over de methode

Meedoen

Meedoen met Assurtief

Eenvoudig én gratis.

Lees meer over meedoen

"Het beste advies is geen advies, alleen luisteren en doorvragen. Zo kan de ander eigen wijsheid ontdekken."