Nablussen De Buitenwacht

Méér bedrijfscontinuïteit, mínder premie

Assurtief biedt bedrijven de unieke mogelijkheid om door samenwerking schade door brand te voorkomen. Door over de grens van uw eigen bedrijf heen te kijken plaatst u -samen met andere ondernemers- preventie in een breder perspectief. Zo krijgt u, uw adviseur én uw verzekeraar meer zicht op het brandrisico in de directe omgeving van uw bedrijf. Uw adviseur en verzekeraar blijven hun belangrijke (advies)rol vervullen zoals u dat gewend bent. Meedoen is bijzonder eenvoudig en door bijdragen van verzekeraars geheel kosteloos.

Omgevingsrisico regelmatig groter dan gedacht

Voorkomen van brandschade gaat verder dan alleen uw eigen bedrijf. Bedrijven in uw directe omgeving kunnen een grote invloed hebben op de continuïteit van uw bedrijf. Vaak hebt u er óf geen weet van óf u kunt er weinig invloed op uitoefenen. Door de samenwerking via Assurtief ontstaat de noodzakelijke verbinding tussen bedrijven en wordt meer voorkomen dat zij te maken krijgen met de vaak ernstige gevolgen van een brand ontstaan in een omliggend bedrijf. 

Snel weten hoe Assurtief werkt?

Kijk dan naar  'Assurtief In Beeld'.

Neem samen de regie

Optimaliseer de continuïteit van uw bedrijf en help elkaar bovendien aan een lagere premie.

Meld u aan en ontdek uw voordeel!

Zodra een substantieel aantal bedrijven zich hebben aangemeld, kunt u op de website van Assurtief de deelnemende bedrijven zien. U ziet dan of omliggende bedrijven zich ook als risicobewuste ondernemer hebben aangemeld en voldoen aan de basiscriteria. Bedrijven die zich (mogelijk bewust) niet aanmelden worden indirect ook 'zichtbaar', óók bij verzekeraars.

Brand, de belangen zijn enorm

Alleen al de branden van één miljoen euro of meer zorgden in 2015 voor het recordbedrag van 707,5 miljoen euro schade (bron: Nivre). In vele gevallen gingen omliggende bedrijven mee in vlammen op of hadden ook ernstige schade.

Laat weten dat preventie ú ernst is

Stel uw adviseur of verzekeraar op de hoogte van uw aanmelding bij Assurtief, zie de voorbeeldbrief.


"Everything should be made as simple as possible, but not simpler" (Albert Einstein)

Assurtief biedt voor álle betrokkenen uitsluitend voordeel, simpel, maar niet té simpel!


Assurtief staat voor

Assurtief staat voor

Minder schade is minder premie.

Lees er meer over

Assurtiefmethode

Assurtief methode

Echte preventie is voorkomen.

Lees meer over de methode

Meedoen

Meedoen met Assurtief

Meedoen is eenvoudig én gratis.

Lees meer over meedoen

"Het beste advies is geen advies, alleen luisteren en doorvragen. Zo kan de ander eigen wijsheid ontdekken."