Nablussen De Buitenwacht

Hét digitale brandplatform

Brandveiligheid

Welkom bij Assurtief! Kies ook voor meer continuïteit en een eerlijke(r) premie door samenwerking.

Zet met uw aanmelding op het platform een belangrijke stap naar meer veiligheid in uw omgeving.

Benut de voordelen van Assurtief. Het vraagt nauwelijks tijd en is kosteloos.

Kijk 'Assurtief In Beeld' en zie in 2 min. hoe het werkt.

Kleine kans, grote gevolgen

De kans op brand is gelukkig vaak relatief klein. Daarin schuilt het gevaar van onderschatting van de gevolgen. Die kleine kans is bovendien onverwacht soms groter dan gedacht. Vooral bij dichte bebouwing en als meerdere bedrijven in eenzelfde pand gevestigd zijn. Vaak is er dan een beperkt zicht op de brandrisico's. Mogelijk is er een invloed van buitenaf die óngekend is, in de dubbele betekenis!

Brand voorkomen bij de buren, óók uw belang

Regelmatig worden bedrijven zwaar getroffen door schade, waarvan de oorzaak buiten henzelf ligt. Dat risico is onderbelicht, lastig in te schatten en soms zelfs totaal onzichtbaar.

Uw aanmelding is een grote bijdrage aan openheid. U zet uw bedrijf daarmee positief op de kaart. Daarmee geeft u een belangrijk signaal aan uw omgeving, dat sterker wordt naarmate meer bedrijven meedoen. De bedrijven die niet meedoen gaan op enig moment opvallen. Dat kán een ongunstig voorteken zijn. Mogelijk voor sommige bedrijven ook een reden om 'bepaalde gedragingen en activiteiten' niet in úw risicobewuste omgeving te willen voortzetten of te beginnen...

Lees ook de 'Drie brandende vragen over uw buurman'.

Een unieke samenwerking

Risicobewustzijn kost niets

Bedrijven kunnen zich zonder financiële verplichting profileren als een risicobewust bedrijf. Daardoor kunnen zij de continuïteit van hun bedrijf optimaliseren en een scherpe premie behouden of realiseren. De schadelast kán immers honderden miljoenen lager zijn. 

Wie doen er wel en niet mee?

Op de website van Assurtief kunt u in één oogopslag zien welke bedrijven zich ook hebben aangemeld en waar zij verzekerd zijn. Dat is van grote waarde, u krijgt dan én een goed beeld van het omgevingsrisico én inzicht in de verzekeringsmarkt. Los van de premiestelling, is het in bepaalde situaties aan te bevelen om voor dezelfde verzekeraar te kiezen als bijvoorbeeld de verhuurder, medegebruikers van een gebouw of een 'aangebouwde' buurman. Dat kan bij schaderegeling veel complicaties voorkomen.

Goed voorbeeld doet goed volgen

Meedoen is een investering van minder dan 10 minuten.

Het overzicht van de bedrijven die meedoen wordt zichtbaar zodra er een substantieel is.

Meedoen kan per direct, stel uw aanmelding dus niet uit en laat iedereen zien waar ú voor staat.

U blijft bij uw eigen adviseur

Die blijft de adviesrol vervullen zoals u dat gewend bent.

U hoeft ook niet van verzekeraar te veranderen.

Kies alleen voor de voordelen en informeer uw adviseur of verzekeraar over uw aanmelding, zie voorbeeldbrief.


"Everything should be made as simple as possible, but not simpler" (Albert Einstein)

Assurtief biedt voor álle betrokkenen uitsluitend voordeel, simpel, maar niet té simpel!


Assurtief staat voor

Assurtief staat voor

Minder schade is minder premie.

Lees er meer over

Assurtiefmethode

Assurtief methode

Echte preventie is voorkomen.

Lees meer over de methode

Meedoen

Meedoen met Assurtief

Meedoen is eenvoudig én gratis.

Lees meer over meedoen

"Het beste advies is geen advies, alleen luisteren en doorvragen. Zo kan de ander eigen wijsheid ontdekken."