Nablussen De Buitenwacht

Gratis online klantenplatform

Samen naar meer brandveiligheid

Zonder kosten naar meer continuïteit van uw bedrijf én een eerlijke premie? De sleutel is samenwerken. Assurtief maakt dat zeer eenvoudig mogelijk. Eenvoud is de troef én de kracht van Assurtief, dus aanmelden ook. Kijk 'Assurtief In Beeld' en weet in 2 min. hoe het werkt.

Kleine kans, grote gevolgen

De kans op brand is gelukkig meestal relatief klein. Ook de oorzaken zijn vaak opvallend klein. Daardoor is het risicobewustzijn niet altijd optimaal. De gevolgen kunnen echter enorm zijn en worden regelmatig onderschat.

Brand voorkomen bij de buren, óók uw belang

Niet zelden worden bij een brand ook aangrenzende bedrijven zwaar getroffen. Daarom is het -over en weer- van groot belang om samen de risico's te beperken. Uw aanmelding op het platform is een belangrijk signaal naar uw omgeving, waarmee u preventie letterlijk op de kaart zet en het risicobewustzijn bevordert.

Lees ook de 'Drie brandende vragen over uw buurman'.

Een unieke samenwerking

Risicobewustzijn kost niets

Assurtief, Bewustwording en Coöperatie, hét ABC voor een optimale continuïteit van uw bedrijf. De ervaring leert dat veel branden heel eenvoudig voorkomen hadden kunnen worden. Voorkom het samen!

Wie doen er mee?

U kunt op het platform zien welke bedrijven zich ook hebben aangemeld én waar zij verzekerd zijn. U krijgt daarmee een goed beeld van het omgevingsrisico en de verzekeringsmarkt. Zie welke verzekeraars bij risicobewuste ondernemers goed in de markt liggen of kies juist voor dezelfde verzekeraar als de verhuurder of medegebruiker(s). Bij schade zijn er dan minder partijen betrokken. Dat komt een vlotte afhandeling ten goede. 

U blijft bij uw eigen adviseur

Die blijft de adviesrol vervullen zoals u dat gewend bent. U hoeft ook niet van verzekeraar te veranderen.

Meedoen kan per direct en is vlot geregeld. Kies voor de voordelen en informeer uw adviseur of verzekeraar over uw aanmelding, zie voorbeeldbrief.


"Everything should be made as simple as possible, but not simpler" (Albert Einstein)

Assurtief biedt voor álle betrokkenen uitsluitend voordeel, simpel, maar niet té simpel!


Assurtief staat voor

Assurtief staat voor

'Samen kom je verder'.

Lees er meer over

Assurtiefmethode

Assurtief methode

Wie kent uw bedrijf het best?

Lees meer over de methode

Meedoen

Meedoen met Assurtief

Eenvoudig én gratis.

Lees meer over meedoen

"Het beste advies is geen advies, alleen luisteren en doorvragen. Zo kan de ander eigen wijsheid ontdekken."