Nablussen De Buitenwacht

Optimale bedrijfscontinuïteit

Eerlijke premie

Assurtief is hét gratis platform waar risicobewuste bedrijven en instellingen samenwerken. Ondernemers die zich maximaal inzetten om brand te voorkomen. Sterk gemotiveerd door het besef dat het thema brandveiligheid niet op de grens van hun bedrijf stopt. Ook kiezen zij voor een andere solidariteit. Samen met Assurtief is hun motto: 'Goed gedrag moet beloond worden'.

Brandveilig en duurzaam

De stijging van het aantal zeer grote branden is opvallend. Dat raakt iedereen. Direct, door de grote gevolgen zelf te ervaren. Indirect, door er aan mee te betalen. Dat dan de 'goeden onder de kwaden lijden' is een bekend verschijnsel. Brand is ook een forse belasting van het milieu. Brandveiligheid en duurzaamheid gaan dus hand in hand.

Kans en gevolg

Hoewel het vaak voorkomt, is de kans op brand nog altijd relatief klein. Daardoor ligt onderschatting van het risico op de loer. Juist door oorzaken van buitenaf. Elk omliggend bedrijf kan letterlijk een óngekend brandrisico vormen. Illegaliteit is vaak een forse extra bedreiging van de (brand)veiligheid.

'Drie brandende vragen over uw buurman'.

Gratis online platform

Duurzaam samenwerken

Assurtief is een onafhankelijk én gratis online platform om samen bewustwording te bevorderen. De mens speelt een cruciale rol bij het voorkomen van brand. Wederzijds vertrouwen is daarom een zeer belangrijke pijler van het platform en de samenwerking. 

Nieuwe, unieke aanpak

Door uw aanmelding kunt u in uw omgeving een positieve invloed uitoefenen op het risico van brand en bovendien een eerlijke(r) premie realiseren.

'Assurtief In Beeld' laat u in 2 minuten zien hoe het werkt.

Kies voor openheid

Wie doen er allemaal mee? U kunt het zien op de website van Assurtief. U krijgt daarmee meer zicht op het brandrisico om u heen. Die informatie komt beschikbaar zodra voldoende bedrijven meedoen. Dat kan per direct en zónder kosten!

U blijft bij uw eigen adviseur

Die blijft de adviesrol vervullen zoals u dat gewend bent. Ook hoeft u niet te veranderen van verzekeraar.

Informeer wel uw adviseur of verzekeraar over uw aanmelding, zie voorbeeldbrief.


"Everything should be made as simple as possible, but not simpler" (Albert Einstein)

Assurtief biedt voor álle betrokkenen uitsluitend voordeel, simpel, maar niet té simpel!


Assurtief staat voor

Assurtief staat voor

Zelfbewust de regie nemen.

Lees er meer over

Assurtiefmethode

Assurtief methode

Wie kent uw bedrijf het best?

Lees meer over de methode

Meedoen

Meedoen met Assurtief

Eenvoudig én gratis.

Lees meer over meedoen

"Het beste advies is geen advies, alleen luisteren en doorvragen. Zo kan de ander eigen wijsheid ontdekken."