Nablussen De Buitenwacht

Meestal gaat het goed...

De kans dat u een brand overkomt is gelukkig relatief klein. Mede dankzij uw preventieve maatregelen gaat het vaak tientallen jaren goed. 

Niet altijd...

Véle honderden ondernemers maken het mee. Kleine, grotere en zéér grote branden, waarvan er élke week gemiddeld zo'n drie zijn. Bedrijven die meestal tot de grond toe afbranden. Als een donderslag bij heldere hemel wordt de ondernemer dan geconfronteerd met de verwoestende gevolgen en de 'Drie grote misverstanden over brand'.

Omgevingsrisico

Brand kan ook ontstaan in uw omgeving, met hele grote gevolgen voor u. Dat is werkelijk een sterk onderschat risico. Stel uzelf daarom de 'Drie brandende vragen over uw buurman'. Kijk met andere ogen naar bedrijven in uw directe omgeving, zeker als u in hetzelfde pand gevestigd bent. De aandacht voor het risico van brand is vaak, meestal onbewust, niet optimaal.

Brandstichting, grootste oorzaak van brand

Vele duizenden malen per jaar wordt brand veroorzaakt door de vandalistische brandstichter. Voorkomen is vaak simpel, mits het besef er is welke kleine oorzaken hele grote gevolgen kunnen hebben.

Samen kom je verder!

Assurtief biedt bedrijven de unieke mogelijkheid om via een gezamenlijke aanpak meer bedrijfscontinuïteit en een scherpe brandpremie te realiseren.

Gratis registratie

Bedrijven die risicobewust zijn en mee willen helpen om dat ook in hun omgeving te bevorderen kunnen zich gratis registreren. Zodra er voldoende deelnemers zijn, worden deze op de website getoond. Dat geeft een uniek overzicht op de bedrijven rondom u. Stel in uw eigen belang aanmelding dus niet uit, een investering van slechts 5 minuten.

Meedoen is eenvoudig en kan per direct. Kijk  'Assurtief In Beeld' en u weet in 2 minuten hoe het werkt.

U blijft bij uw eigen adviseur

Die blijft de adviesrol vervullen zoals u dat gewend bent. U verandert ook niet van verzekeraar. Realiseer wél maximale bedrijfscontinuïteit en de scherpste premie, omdat ú dat verdient. Informeer uw adviseur of verzekeraar over uw aanmelding, zie voorbeeldbrief.


"Everything should be made as simple as possible, but not simpler" (Albert Einstein)

Assurtief biedt voor álle betrokkenen uitsluitend voordeel, simpel, maar niet té simpel!


Assurtief staat voor

Assurtief staat voor

Minder schade is minder premie.

Lees er meer over

Assurtiefmethode

Assurtief methode

Echte preventie is voorkomen.

Lees meer over de methode

Meedoen

Meedoen met Assurtief

Meedoen is eenvoudig én gratis.

Lees meer over meedoen

"Het beste advies is geen advies, alleen luisteren en doorvragen. Zo kan de ander eigen wijsheid ontdekken."