Nablussen De Buitenwacht

Dé weg naar meer bedrijfscontinuïteit

Ontdek snel hoe eenvoudig

Assurtief is hét gratis platform waar ondernemers zich kunnen verzamelen en samenwerken. Continuïteit, en dus ook brandveiligheid, is voor hen belangrijk. Zij zien hun belang en willen maximaal voorkomen dat er brand ontstaat. Ook door toedoen van anderen, reden voor Assurtief om over de grenzen van bedrijven heen te kijken.

Stop de stijging!

Ronduit verontrustend is de stijging van het aantal zeer grote branden. Dat raakt iedereen. Niet alleen vanwege de enorme vervuiling van het milieu. Ook door de directe gevolgen te ondervinden. De vernietiging en stilstand door brand, onstaan bij henzelf of aangrenzend bedrijf. Indirect door er aan mee te betalen. Vaak lijden daarbij de 'goeden onder de kwaden'.

Kans en gevolg...

Ondanks de stijging is de kans op brand gelukkig nóg altijd relatief klein. Juist daarin schuilt het gevaar van onderschatting van de gevolgen. Ook bij bedrijven die een directe invloed hebben op úw continuïteit....

'Drie brandende vragen over uw buurman'.

Overigens, ook een 'kleine' brand heeft vaak een ongelooflijke impact en bezorgt veel ellende.

Samenwerken is de sleutel

Vertrouwen de basis

Assurtief is een onafhankelijk, uniek én gratis online platform om bewustwording breed te bevorderen. De mens speelt een cruciale rol bij het voorkomen van brand. Wederzijds vertrouwen is daarom een zeer belangrijke pijler van het platform en de samenwerking. 

Tijd voor een nieuwe aanpak

Door uw aanmelding kunt u in uw omgeving eenvoudig een positieve invloed uitoefenen en een eerlijke(r) premie realiseren. Bovendien levert u daarmee een bijdrage aan een duurzamer samenleving.

'Assurtief In Beeld' laat u in 2 minuten zien hoe dat kan.

Zicht op uw omgeving

Wie doen er allemaal mee? U kunt het zien op de website van Assurtief. U krijgt daarmee een beter beeld van het brandrisico om u heen. Die informatie komt beschikbaar zodra voldoende bedrijven meedoen. Dat kan per direct en zónder kosten!

U blijft bij uw eigen adviseur

Die blijft de adviesrol vervullen zoals u dat gewend bent. Ook hoeft u niet te veranderen van verzekeraar.

Informeer uw adviseur of verzekeraar over uw aanmelding, zie voorbeeldbrief.


"Everything should be made as simple as possible, but not simpler" (Albert Einstein)

Assurtief biedt voor álle betrokkenen uitsluitend voordeel, simpel, maar niet té simpel!


Assurtief staat voor

Assurtief staat voor

Zelfbewust de regie nemen.

Lees er meer over

Assurtiefmethode

Assurtief methode

Wie kent uw bedrijf het best?

Lees meer over de methode

Meedoen

Meedoen met Assurtief

Eenvoudig én gratis.

Lees meer over meedoen

"Het beste advies is geen advies, alleen luisteren en doorvragen. Zo kan de ander eigen wijsheid ontdekken."