Nablussen De Buitenwacht

Brand is een onvoorstelbare ramp!

Letterlijk, de gevolgen zijn nauwelijks te overzien. Gelukkig maar, want meestal ontbreekt de ervaring. Dat kan echter in één seconde anders worden. De materiële impact is dan enorm. Vaak is de schade door het verlies van omzet nog véél ernstiger. U beseft dat en neemt daarom preventie heel serieus.

Samenwerking

Meer bewustzijn leidt tot minder schade. U verdient daarom de laagste premie. Realiseer dat door samenwerking met andere risicobewuste ondernemers. Belangrijk, want brandpreventie houdt niet op bij de grenzen van uw bedrijf. U betaalt immers mee aan andermans schade. En als er omliggende bedrijven zijn of u zit in hetzelfde gebouw, hebt u zelfs met de dirécte gevolgen van hun brand te maken.

Laat het iedereen zien

Dat voor ú preventie heel belangrijk is! Assurtief laat u dan zien wie zich óók hebben laten registreren als risicobewuste ondernemer. Meedoen is eenvoudig én gratis. Kijk 'Assurtief In Beeld' en u weet in 2 minuten hoe het werkt.

Unieke informatiebron

Ontdek uw voordelen en meld u aan. Assurtief geeft u dan in één oogopslag absoluut unieke informatie. Zicht op uw omgevingsrisico én u ziet welke verzekeraars onder de deelnemers goed in de markt liggen. Dat gaat u zien op de website zodra er voldoende deelnemers zijn. Stel daarom uw aanmelding niet uit. Assurtief kan niet zonder Ú!

Uw belang is groot

Jaarlijks zijn er vele honderden grote branden. Elke maand zo'n 10-12 zéér grote branden. In 2015: 130, alleen al deze branden zorgden voor een schade van ruim 700 miljoen euro, een record.

U blijft bij uw eigen adviseur

Die blijft de adviesrol vervullen zoals u dat gewend bent. U verandert ook niet van verzekeraar.  Maak door uw aanmelding direct deel uit van de groep bedrijven die een lagere premie verdient. Informeer daarom uw adviseur of verzekeraar, zie de voorbeeldbrief.


"Everything should be made as simple as possible, but not simpler" (Albert Einstein)

Assurtief biedt voor álle betrokkenen uitsluitend voordeel, simpel, maar niet té simpel!


Assurtief staat voor

Assurtief staat voor

Minder schade is minder premie.

Lees er meer over

Assurtiefmethode

Assurtief methode

Echte preventie is voorkomen.

Lees meer over de methode

Meedoen

Meedoen met Assurtief

Meedoen is eenvoudig én gratis.

Lees meer over meedoen

"Het beste advies is geen advies, alleen luisteren en doorvragen. Zo kan de ander eigen wijsheid ontdekken."