Nablussen De Buitenwacht

Kies voor een brandveiliger omgeving

Welkom

Met een zeer kleine moeite kunt u zónder kosten een belangrijke stap zetten naar een veiliger omgeving. Weinig tijd? Kijk 'Assurtief In Beeld' en weet in 2 min. precies hoe het werkt.

Door samenwerking meer continuïteit en een eerlijke premie. Meld u aan op het unieke platform, eenvoudig geregeld. Benut de voordelen, voor élke ondernemer die beseft dat het brandrisico niet stopt op de grens van zijn bedrijf. 

Kleine kans, grote gevolgen

Gelukkig is de kans op brand meestal relatief klein. Juist daardoor kan de aandacht voor het risico van brand onbedoeld en ongemerkt afnemen.

Soms lijkt de kans klein, maar is door risico's van buitenaf veel groter dan gedacht. Zonder dat ú dat weet. Dat speelt vooral bij dichte bebouwing en als er meerdere bedrijven in eenzelfde pand gevestigd zijn. Assurtief maakt het mogelijk dat u meer zicht krijgt op de risico's in uw omgeving.

Brand bij de buren, óók uw belang

De oorzaak van schade door brand, rook, roet en bluswater ligt regelmatig buiten uw eigen bedrijf. Dat is een onderbelicht risico en is lastig in te schatten.

Door uw aanmelding op het platform kunt u dat risico gunstig beïnvloeden. Zet úw bedrijf positief op de kaart. Dat is een belangrijk signaal naar uw omgeving. Hoe meer bedrijven zich aansluiten, des te krachtiger is het effect op het bewustzijn.

Lees ook de 'Drie brandende vragen over uw buurman'.

Samen werken aan risicobewustzijn

Online klantenplatform

Bedrijven kunnen zich zonder financiële verplichting profileren als een risicobewust bedrijf. Daardoor kunnen zij de continuïteit van hun bedrijf optimaliseren en een scherpe premie behouden of realiseren.

Unieke informatie

U kunt op de website van Assurtief in één oogopslag zien welke ondernemers zich ook hebben aangemeld. Dat is van grote waarde, een goed beeld van het omgevingsrisico.

Goed voorbeeld doet goed volgen

Doe ook mee, een investering van minder dan 10 minuten.

Het overzicht van de deelnemers wordt zichtbaar zodra er een substantieel aantal meedoen.

Stel úw aanmelding dus niet uit en laat zien waar u voor staat.

Meedoen kan per direct.

U blijft bij uw eigen adviseur

Die blijft de adviesrol vervullen zoals u dat gewend bent.

U verandert ook niet van verzekeraar.

Kies alleen voor de voordelen en informeer uw adviseur of verzekeraar over uw aanmelding, zie voorbeeldbrief.


"Everything should be made as simple as possible, but not simpler" (Albert Einstein)

Assurtief biedt voor álle betrokkenen uitsluitend voordeel, simpel, maar niet té simpel!


Assurtief staat voor

Assurtief staat voor

Minder schade is minder premie.

Lees er meer over

Assurtiefmethode

Assurtief methode

Echte preventie is voorkomen.

Lees meer over de methode

Meedoen

Meedoen met Assurtief

Meedoen is eenvoudig én gratis.

Lees meer over meedoen

"Het beste advies is geen advies, alleen luisteren en doorvragen. Zo kan de ander eigen wijsheid ontdekken."