Nablussen De Buitenwacht

U bent risicobewust!

Juíst ook daardoor ontbreekt vaak de ervaring met een brand. Tóch realiseert u zich dat ondanks alle voorzorg het iedereen zomaar kan overkomen. De gevolgen zijn bijna onvoorstelbaar. Naast de enorme materiële schade is er ook het verlies van omzet, vaak nog veel ingrijpender. U neemt daarom preventie heel serieus. Maar hoe is dat in uw directe omgeving? Realiteit is dat er steeds meer en grotere branden zijn.

Brandveiliger door samenwerking

Grote winst is te boeken door het bevorderen van het bewustzijn, vooral ook bij omliggende bedrijven. Zij kunnen letterlijk een ongekende invloed hebben op de continuïteit van uw bedrijf. Assurtief biedt u daarom een platform om te kunnen samenwerken.

Meedoen is zeer eenvoudig en door sponsoring gratis.

Kijk 'Assurtief In Beeld' en u weet in 2 minuten hoe het werkt.

Laat uw bedrijf zien!

Alle aangemelde risicobewuste bedrijven zijn op de website van Assurtief zichtbaar. Dat geeft een uniek zicht op de bedrijven in uw directe omgeving. Belangrijk, want het brandrisico houdt niet op bij de grens van uw bedrijf. Zodra er voldoende deelnemers zijn komt die informatie beschikbaar. Stel daarom úw aanmelding niet uit, een investering van slechts 5 minuten.

U blijft bij uw eigen adviseur

Die blijft de adviesrol vervullen zoals u dat gewend bent. U verandert ook niet van verzekeraar. Realiseer wél de laagste premie. Door uw aanmelding maakt u direct deel uit van de groep bedrijven die dat verdient. Informeer daarom uw adviseur of verzekeraar, zie de voorbeeldbrief.


"Everything should be made as simple as possible, but not simpler" (Albert Einstein)

Assurtief biedt voor álle betrokkenen uitsluitend voordeel, simpel, maar niet té simpel!


Assurtief staat voor

Assurtief staat voor

Minder schade is minder premie.

Lees er meer over

Assurtiefmethode

Assurtief methode

Echte preventie is voorkomen.

Lees meer over de methode

Meedoen

Meedoen met Assurtief

Meedoen is eenvoudig én gratis.

Lees meer over meedoen

"Het beste advies is geen advies, alleen luisteren en doorvragen. Zo kan de ander eigen wijsheid ontdekken."